ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ผลิตภัณฑ์ของเรา

  บริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด ในกลุ่มบริษัทสวนกิตติเป็นหนึ่งบริษัทที่ผลิตและส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษสวนกิตติ
พร้อมมีพื้นที่ในการปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสขนาดใหญ้พื้นที่มากกว่า 50,000 ไร่ จึงมีไม้ยูคาลิปตัสจำนวนมากที่สามารถรองรับ
กับความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง  

 

          บริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด ที่อยู่ : 903/3 หมู่ 2 ตำบล : เขาหินซ้อน อำเภอ : พนมสารคาม จังหวัด : ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ :24120 เบอร์โทร :033-057-999 โทรสาร : 033-024-236 website : www.ไม้เข็ม.com